Pengikut

Selasa, 2 Oktober 2012

Ilmu Tanpa Amal....


Ilmu tanpa amal adalah ibarat pokok yang tidak berbuah.

"Ilmu tanpa amal, gila dan amal tanpa ilmu, sia-sia.” (Al-Ghazali)

Apa gunanya sekiranya kita belajar dan mempunyai banyak ilmu tentang apa-apa pun tetapi tidak mengapalkannya. Tetapi disini kita perlu terus menuntut ilmu, kerana Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan.

Bahkan Nabi tidak tanggung2 lebih menghargai seorang ilmuwan daripada satu kabilah. “Sesungguhnya matinya satu kabilah itu lebih ringan daripada matinya seorang ‘alim.” (HR Thabrani)

Seorang ‘alim juga lebih tinggi dari pada seorang ahli ibadah yang sewaktu2 bisa tersesat karena kurangnya ilmu. “Keutamaan orang ‘alim atas orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan diriku atas orang yang paling rendah dari sahabatku.” (HR At Tirmidzi).

Jika kita membaca kitab seratus tahun dan mengumpul seribu kitab, ia tidak menjadikan diri kita bersedia untuk mendapat rahmat Allah melainkan dengan amalan.” (Al-Ghazali)

Sabda Nabi SAW : Ertinya : “Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit” (Muttafaq ‘alaihi , dari Aisyah) 

Berilmu tetapi tidak menghayati, ibarat kaldai menanggung buku-buku yang berat.

TELAH BERMULA...~~

saat yang dinanti dah pun tiba...